onsdag 24 juli 2013

Girl power - yes please!

Läs det här och fundera sedan över varför feminismen och Tjejjouren behövs, varför vi fortfarande har en lång väg kvar till jämställdhet och varför det är så jävla viktigt att vi kvinnor, tjejer och flickor håller ihop.

Nej, alla män är inte svin, men statistiken talar sitt tydliga språk. Personligen anser jag att problematiken ligger på individnivå, alltså att problemet är just de män som våldtar - inte alla män. Däremot önskar jag att fler män kunde inse varför så många tjejer är rädda när de går hem ensamma på kvällarna och varför vi feminister är så "arga" hela tiden. Det finns en anledning till att vi fortfarande måste skrika oss hesa i kampen för kvinnors rättigheter, för ibland verkar det som att ingen annan hör, eller helt enkelt inte lyssnar.

Feminism behöver faktiskt inte vara så jävla komplicerat, trots att det finns många olika inriktningar, synsätt och praktiker. Men jag är feminist för att jag vill ha jämställdhet mellan människor, oavsett kön. Lika lön för lika arbete, samma rättigheter och förmåner vad gäller både karriär, familj och ja, hela livet egentligen. Jag tycker att folk ska sluta vara så jävla rädda för feminismen. Våga diskutera och inse att visst, vi har det väldigt "bra" här i Sverige - på ytan. Det finns så många exempel på där kvinnor blir diskriminerade, hatade, föraktade och trakasserade enbart i egenskap av kvinna. 

Det tål att upprepas och det måste upprepas. Könstillhörighet ska inte spela någon roll för en människas (val)möjligheter och rättigheter.

Tack för ordet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

What do you think?